bennietimmer.nl
BEELDENDE KUNST  

Nature:
beeldend werk van Bennie Timmer levert landschappelijke associaties op. Het begrip openheid is op meerdere wijzen van toepassing. Schilderijen roepen in hun landschappelijke suggestie een gevoel van weidse ruimte op. Soms lyrisch, soms dreigend: een verbeelde openheid dus.
Openheid ligt tevens besloten in de open werkwijze waaruit de schilderijen voortkomen. Ze ontstaan niet volgens een vooropgezet plan. Reeksen kleine werkjes laten experimenten zien. Toevallige vondsten die ontstaan in een open spel met materialen op papier. Deze experimenten kunnen soms worden geconcretiseerd tot landschappen maar ze kunnen ook abstract blijven. In elk geval geven ze inzicht in de ontstaanswijze van de grote doeken waar ook een proces van zoeken, wegvegen en opnieuw zoeken achter steekt.
De derde openheid die ik onderscheid is een meer filosofische openheid die gelegen is in het feit dat de schilderijen balanceren op de grens tussen realistische verbeelding en pure schilderkunst. De schilderijen zijn zo abstract van opzet dat een interpretatie als landschap in de meeste gevallen een bewuste handeling is van de beschouwer. De openheid bestaat er in dat het schilderij zich niet in een interpretatie laat dwingen door de beschouwer maar zich steeds daaraan onttrekt door de aandacht te leiden naar de abstracte kwaliteiten”
(tekst Hein Kockelkoren: uitgesproken tijdens de opening van een duo-tentoonstelling samen met Henk Oelen te Peize – 1989)
  
Other:
ander werk betreft portretten stillevens, vaak in opdracht.gemaakt 
   
Biografie
2013 (tot heden) jaarlijkse organisatie Open Dagen Biotoop
2013 (tot heden) atelier in de Biotoop te Haren
2013 (tot heden) zelfstandig ondernemer in kunst en cultuur
2009 (tot 2012) (mede)initiatiefnemer, jurylid en ambassadeur Zomer Expo
2004 (tot 2008) lid werkveld adviesraad (WAR) Academie Minerva
2002 initiatiefnemer Vooropleiding i.s.m. ABK Academie Minerva
2001 (tot 2004) galerie houder/organisator van tentoonstellingen en exposities in Permanente >
2000 (tot 2013) afdelingshoofd / adjunct-directeur Kunstencentrum te (atelier in opslag)
1990 tentoonstelling VOLOP KUNST Amsterdam, Brouwersgracht 238
1990 verblijf  New York/Marinus de Vries (onderzoek naar beeldende kunst & muziek)
1990 tentoonstelling CBK Groningen (Korenbeurs)
1989 expositie Culturele Raad in kerk Peize): duo expositie met Henk Oelen
1989 expositie Raadhuis te Haren1995 (tot 2000) atelier Lissabonstraat
1987 Salon der Debutanten Slagharen
1987 tentoonstelling gemeentehuis Kollum
1982 (tot 1995) atelier Korreweg
1982 (tot 1999) onderwijsbegeleider kunst – kunstzinnige vakken in het PO, VO en HBO
1982 afgestudeerd Academie Minerva (afdeling ABK: schilderen en grafiek) Eindexamen Leviegebouw Groningen
1979 (tot 1982) docent tekenen aan de Rijks pedagogische Acadenmie te Heerenveen
1979 afgestudeerd Academie Minerva (docentenopleiding MO-B 1e graad) Eindexamen tentoonstelling Oosterpoort